VIP CHECK-UP

Cihangir Laboratuvar

ANA SAYFA  »  CHECK-UP   »  VIP CHECK-UP

VIP CHECK-UP

VIP CHECK-UP
VIP CHECK-UP

KALP KRİZİ VE FELÇ GEÇİRME RİSKİ
MPO (miyeloperoksidaz): Kalp krizi geçirme ve felç inme riski belirleyici test.

KANSER VE TÜMÖR TARAMA TESTLERİ
CEA: Kolon, rektum, akciğer, meme, karaciğer, pankreas, prostat, mide ve over kanserlerinde düzeyi artabilir.Genel kanser tarama testidir.
CA 125: Özellikle over malignitelerinin takibinde kullanılan bir tümör markeridir.Yumurtalık Kanser tanısı ve bazı kanserleri belirler.
PSA-Prostat Spesifik Antijeni PSA Total: 45 Yaş üstü erkeklerde uygulanır.Prostat bezi iltihabı ve prostat kanseri tanısında kullanılır. Amerikan Kanser Cemiyeti 40 yaş sonrası erkeklerde erken teşhis için digital rectal muayene ile birlikte PSA´yı önermektedir.

ROMATİZMA ANALİZLERİ
ASO: Geçirilmiş streptokok infeksiyonunu gösterir. Romatizmal araştırma testidir.
CRP (C-Reaktif Protein): CRP Romatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. İnfeksiyonun varlığını gösterir.
RF(Romatoid Faktör): Romatoid artirit tanısında kullanılır.
Kalsiyum (CA): Kemik erimesi testi

CİNSEL VE BULAŞICI HASTALIKLAR
Anti HIV 1+2: HIV 1+2 HIV(Aids) virusünün vucuda alınımından yaklaşık 2 hafta sonra hiv P24 antijeni tesbit edilir.
HBsAg: HBsAg İnsanda bulunan Hepatit B antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.
Anti-HBs: Anti-HBs HBsAg´ye karşı oluşmuş antikorları gösteren kantitatif bir testtir. HBs Aşısı kontrolü, bağışıklık kontrolü.
Anti-HCV: Anti HCV (Hepatit C Virüsü) HCV´ ye karşı oluşan antikorların niceleyici tespiti için yapılan kalitatif bir testtir.

KANSIZLIK TARAMASI
Hemogram(18 parametre): Kan sayımı analizi en sık istenen temel tarama testlerinden biridir. Kan sayımı bulguları, hematolojik ve diğer sistemlerde ilgili olarak çok önemli bilgiler sağlar.Eritrositlerle ilgili olarak Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC analizleri yapılır. Anemilerde;eritrosit sayısı, Hb ve Hct değerleri düşer. MCV, MCH, MCHC tarama parametreleri değildir.

LİPİD (YAĞ) PROFİLİ
Total Lipid: Lipidler Kandaki yağ ve kolesterol oranlarını belirler.Kolesterol ve Trigliseridlerden oluşur.
Kolesterol Total: Kolesterol testi, özellikle ateroskleroz ve koroner arter hastalığı riskinin değerlendirilmesi için faydalıdır. Kolesterol, lipid profilinin bir parçasıdır.
Kolesterol HDL (İyi Kolesterol): Artmış HDL düzeyleri koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu iken, yüksek trigliserid düzeyi ile birlikte azalmış HDL düzeyleri kardiyovasküler hastalık riskinin arttığına işaret eder.
Kolesterol LDL (Kötü Kolesterol): LDL Özellikle ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riskini saptamak için kullanılır. LDL-kötü kolesterol düzeyinin yüksek olması, ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riski ile yakından ilişkilidir.
Kolesterol VLDL (Low Kolesterol): VLDL kolesterol ( Very Low ) çok düşük yoğunluklu kolesterol türüdür. LDL Kolesterol kadar tehlikeli değildir.
Trigliserid (Kan Yağları): Trigliserit düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserit ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır. İnsan plazmasının temel yağ elemanıdır.MİDE VE BAĞIRSAKLARDA ÜLSER VE KANSER TARAMASI
HPSA(Helicobacter pylori): HPsA; bu bakterinin asitle birlikte, ülser oluşumunda rol oynayan en güçlü etken olduğu saptanmıştır. Bakteri hem koruyucu faktörleri azaltarak, hem de mide asidinin gücünü arttırarak mide ülserine neden olmaktadır. H.pylori ile infekte ve aşırı asit salınımı olan kişiler mide ülseri, mide kanseri ve duedonum ülseri için büyük risk taşırlar.Mide hastalıklarına yol açan bakteridir.
CA 19.9: Mide, bağırsaklar, safra kesesi ve pankreas kanserleri tarama testi (Risk durumlarında çalışılacaktır.)
Gaitada Gizli Kan(GGK): GGK Gizli iç kanama yada mide kanaması gibi hastalıkların teşhisinde kullanılır.( İsteğe bağlı )

 

2022. Copyright © Cihangir Laboratuvar.

Work and Travel Avinga | XML

0 (212) 245 21 99
Whatsapp
Konum