KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ AÇIKLAMALARI

Cihangir Laboratuvarı

ANA SAYFA  »  BİLGİ SAYFALARI   »  KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ AÇIKLAMALARI

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ AÇIKLAMALARI

karaciger-
karaciger-

Karaciğer sağlığını ve işlevini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan karaciğer işlev test  parametreleri, Her bir parametrenin kısa bir açıklaması aşağıda verilmiştir.

  1. AST (Aspartat Aminotransferaz): Karaciğer ve diğer organlarda yüksek düzeyde bulunan bir enzim. Yüksek AST seviyeleri karaciğer hastalığı veya yaralanma gibi karaciğer hasarını gösterebilir, ancak karaciğerle sınırlı değildir.

  2. ALT (Alanin Aminotransferaz): AST gibi, ALT da öncelikle karaciğerde bulunan bir enzimdir. Yüksek ALT seviyeleri karaciğer hasarı için daha spesifik bir belirteç olup, hepatit gibi karaciğer hastalıklarının tanısında ve takibinde yaygın olarak kullanılır.

  3. ALP (Alkalen Fosfataz): ALP, karaciğer, kemikler ve bağırsaklar gibi çeşitli dokularda bulunan bir enzimdir. Yüksek ALP seviyeleri karaciğer veya kemik bozukluklarını gösterebilir, ancak altta yatan nedeni belirlemek için genellikle ek testlere ihtiyaç duyulur.

  4. GGT (Gamma-Glutamil Transferaz): GGT, karaciğer ve diğer organlarda bulunan bir enzimdir. Yüksek GGT seviyeleri karaciğer hastalığı, alkol kötüye kullanımı veya belirli ilaç kullanımını gösterebilir. Karaciğer fonksiyon testlerinin yanında kullanılarak karaciğer sağlığını değerlendirmede sıkça kullanılır.

  5. Toplam Protein: Bu test, albümin ve diğer proteinleri de içeren kanın toplam protein miktarını ölçer. Anormal toplam protein seviyeleri karaciğer veya böbrek hastalığı, beslenme yetersizliği veya diğer altta yatan sağlık durumlarını gösterebilir.

  6. Albümin: Albümin, karaciğer tarafından sentezlenen ve vücutta uygun sıvı dengesinin korunmasında önemli bir rol oynayan bir proteindir. Düşük albümin seviyeleri karaciğer hastalığı, beslenme yetersizliği veya diğer sağlık durumlarını gösterebilir.

  7. Toplam Bilirubin: Bilirubin, kırmızı kan hücrelerinin parçalanması sırasında üretilen sarı bir pigmenttir. Toplam bilirubin, doğrudan ve dolaylı bilirubin seviyelerinin birleşik düzeyini ölçer. Yüksek toplam bilirubin seviyeleri karaciğer hastalığı, safra kanalı tıkanıklığı veya karaciğeri etkileyen diğer durumları gösterebilir.

  8. Doğrudan Bilirubin: Doğrudan bilirubin veya konjuge bilirubin, karaciğer tarafından işlenen ve safra ile atılan bir bilirubin formudur. Yüksek doğrudan bilirubin seviyeleri genellikle karaciğer hastalıklarında, safra kanalı tıkanıklığında veya belirli genetik durumlarda görülür.

Bu değerlerin yorumlanması, bireyin tıbbi geçmişi, semptomları ve diğer tanı testleri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Doğru değerlendirme ve teşhis için bir sağlık uzmanıyla görüşmek önemlidir.

2024. Copyright © Cihangir Laboratuvarı.

Work and Travel Avinga | XML

0 (212) 245 21 99
Whatsapp
Konum